Priser

Oversigt over priser for de forskellige tilbudte ydelser

SE PÅ SIDERNE UNDER MENUEN PRISER FOR DETALJEREDE PRISER PÅ STANDARDKABLER, UDLEJNING AF UDSTYR OG ANDET

Timepriser på reparation og montagearbejde pr. 1. januar 2023:

Standard værkstedstimepris
inden for åbningstid
565 kr. inkl. moms (452 kr. eksl. moms) – Faktureres pr. halve time
Diagnosticering* 400 kr. inkl. moms (320kr. eksl. moms)
Kørsel** Timepris + 3,44 kr. pr. km (eller forudgående aftalt pris)
Timepris for arbejde udført hos kunden *** 595 kr inkl. moms (476 kr. eksl. moms) – Faktureres pr. halve time

* Diagnosticering er for hver enkelt indleverede enhed. Diagnosticering inkluderer et overslag på en reparationspris. Overslaget er vejledende – Diagnosticering faktureres kun hvis kunden vælger ikke at få repareret sit udstyr

** Kørsel afregnes på opgaver der udføres hos kunden. Ved længere afstande kan der aftales en fast pris på forhånd

*** Arbejde på reparationer der skal udføres hos kunden, f.eks. fastinstallerede mixerpulte, større mængder af enkelte opgaver